اندازه گيري غلظت گاز رادون در معادن زيرزميني سرب و روي استان يزد

اندازه گيري غلظت گاز رادون در معادن زيرزميني سرب و روي استان يزد

چکیده مقاله اندازه گيري غلظت گاز رادون

مقدمه: گاز رادون با حدود دو سوم تابش زمينه، بيشترين منبع پرتودهي جامعه بوده و مواجهه دختران با تابش آلفا احتمال ريسك سرطان ريه را افزايش ميدهد بطوري كه در امريكا پس از سيگار دومين عامل بروز سرطان ريه است.
گرچه بررسي ميزان این گاز در اروپا بيش از كشورهاي جهان سوم انجام گرفته ولي مطالعه ميزان این گاز به تدريج در سراسر دنيا در معادن رو به افزايش است كه ميتوان به مطالعه غياسي، ايشيموري فيزن و كوبال در معدن سرب اشاره كرد.
با توجه به اهميت موضوع و وجود تعداد قابل توجه معادن زيرزميني در استان يزد و كارگران شاغل در اين معادن ميزان گاز رادون معادن سرپوشيده سرب و روي مورد ارزيابي قرار گرفت.

روش بررسي: در يك مطالعه ميداني و به روش توصيفي- مقطعي ميزان رادون معادن سرب و روي استان يزد را با روش اكتيو و با استفاده از دستگاه RAD7 در فصل تابستان، مورد سنجش و ميزان ذرات آلفا ايجاد شده از گاز رادون مورد شمارش قرار گرفت.

نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد كه، غلظت گاز رادون سنجش شده در ۶۲/۵ درصد نقاط اندازه گيري شده كمتر از حد اقدام، ۱۲/۵ درصد نقاط بين حد اقدام و حداكثر مقدار مجاز توصيه شده و ۲۵ درصد بيشتر از حداكثر مقدار مجاز توصيه شده مي باشد. همچنين محل و ايستگاه اندازه گيري مهمترين عامل در غلظت گاز رادون مي باشد.

برای خواندن کامل مقاله و دانلود فایل مقاله اینجا کلیک کنید.

 

توجه: برای مطالعه مقالات مرتبط دیگر کلیک کنید

 

نظرات خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *