قوانین حفاظت در برابر اشعه

قوانین حفاظت در برابر اشعه

 

ماده۱- اهداف قوانین حفاظت دربرابر اشعه

با توجه به گسترش روزافزون کاربرد پرتوها در امور مختلف و ضرورت حفاظت کارکنان، مردم، نسلهای آینده و محیط در برابر اثرات زیان آور اشعه، قوانین حفاظت دربرابر اشعه تدوین گردیده است.

ماده ۲- تعاریف

١- اشعه” یا “پرتوها” شامل اشعه یونساز و غیریونساز می باشد.

۲- “منابع مولد اشعه” به مواد پرتوزا (رادیواکتیو) اعم از طبیعی و یا مصنوعی و یا مواد و اشياء حاوی آن و یا دستگاهها و تأسیسات مولد اشعه اتلاق می گردد.

٣- ” کار با اشعه ” هرگونه کار یا فعالیتی است که در ارتباط با منابع موئد اشعه انجام شود.

۴- “واحد قانونی” در مفهوم “سازمان انرژی اتمی ایران” است.

۵- “شخص مسئول” شخص حقیقی است که برابر آئین نامه مربوطه واجد صلاحیت علمی و فنی و شرایط لازم برای تصدی و نظارت بر کلیه امور مربوط به کار با اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد.

۶- “مسئول فیزیک بهداشت” شخص حقیقی است که برابر آئین نامه مربوطه واجد صلاحیت علمی و فنی و شرایط لازم برای تصدی مسئولیت حفاظت دربرابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد.

ماده ۳- شمول مقررات

مقررات این قانون شامل کلیه امور مربوط به حفاظت دربرابر اشعه در سطح کشور از جمله موارد زیر می باشد

١- منابع مولد اشعه

٢- کار با اشعه

۳- احداث، تأسیس، راه اندازی، بهره برداری، از کاراندازی و تصدی هر واحدی که در آن کار با اشعه انجام شود.

۴- هر گونه فعالیت در رابطه با منابع مولد اشعه شامل واردات و صادرات، ترخیص، توزیع، تهیه، تولید، ساخت، تملک، تحصیل، اکتشاف، استخراج، حمل و نقل معاملات، پیمانکاری، نقل و انتقال، کاربرد و با

پسمانداری.

و…

برای خواندن کامل مقاله و دانلود فایل مقاله اینجا کلیک کنید.

 

نظرات خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *