کسب رتبه اول تیم پویش گران تابش ویستا در پنجمین فن بازار ملی سلامت
چابهار  آبان ۱۳۹۸

نمایشگاه فن بازار
پنجمین فن بازار سلامت
حضور در نمایشگاه فن بازار

حضور رئیس محترم نظام مهندسی استان جناب اقای دکتر سالاری در غرفه پویش گران تابش ویستا در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار
یزد  آذر ۱۳۹۸

حضور استاندار محترم یزد جناب آقای دکتر طالبی در غرفه پویش گران تابش ویستا در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار
یزد  آذر ۱۳۹۸

حضور مهندس محمد مهدی فنایی در غرفه پویش گران تابش ویستا در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار
یزد  آذر ۱۳۹۸

بازدید عموم در غرفه پویش گران تابش ویستا در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار
یزد  آذر ۱۳۹۸