بررسی دوز مؤثر سالیانه پرتوکاران بخش آنژیوگرافی قلب

بررسی دوز مؤثر سالیانه پرتوکاران بخش آنژیوگرافی قلب بیمارستان افشار یزد

چکیده مقاله دوز مؤثر سالیانه پرتوکاران بخش آنژیوگرافی قلب بیمارستان افشار یزد مقدمه: با توجه به استفاده روزافزون از روش های آنژیوگرافی و احتمال ابتلا به خطرات قطعی و تصادفی…
بررسی عوامل موثر بر دوز دریافتی روش های بهینه سازی و کاهش دوز بیمار در توموگرافی های دندانی

بررسی عوامل موثر بر دوز دریافتی، روش های بهینه سازی و کاهش دوز بیمار در توموگرافی های دندانی

چکیده مقاله بهینه سازی و کاهش دوز بیمار در توموگرافی های دندانی مقدمه: استفاده از روش توموگرافی بیم مخروطی در تصویربرداری دندان روز به روز در حال افزایش است. اگر…