گاز رادون چیست؟

گاز رادون چیست؟

معرفی گاز رادون   گاز رادون یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن Rn و عدد اتمی آن ۸۶ است.  این عنصر از گازهای نجیب و پرتوزا است که…