امواج رادیویی و مایکروویو چیست؟


فرکانس‌های ناحیه رادیویی شامل محدوده 3 kHz∼۳۰۰ GHz می‌شوند.

برخی از مراجع فرکانس‌های بالای ناحیه امواج رادیویی، یعنی باند UHF (فرکانس 300 MHz) تا آخر باند EHF (فرکانس 300 GHz) را ناحیه‌ای جداگانه موسوم به مایکروویو (Microwave) یا میکروویو یا ریز موج به حساب می‌آورند.

مایکروویو (Microwave) یا ریز موج

همان‌طور که می‌دانید، امواج مایکروویو یا امواج ریز موج ماهیتی الکترومغناطیسی دارند.

به عبارت دیگر امواج مذکور از میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی متغیر با زمان عمود بر یکدیگر ساخته شده‌اند.

امواج مایکروویو همانند دیگر امواج الکترومغناطیسی به راحتی با معادلات انتگرالی یا دیفرانسیلی ماکسول تحلیل و بررسی می‌شوند. 

برخی امواج امواجی با محدوده فرکانسی ۳۰۰ مگاهرتز (طول موج ۱ متر) تا ۳۰۰ گیگاهرتز (طول موج ۱ میلی‌متر) هستند.

این ناحیه فرکانسی شامل دو باند UHF و EHF در فرکانس‌های رادیویی است.

به عنوان مثال برخی مراجع فرکانس‌های ۱ گیگاهرتز تا ۱۰۰ گیگاهرتز را امواج مایکروویو به حساب می‌آورند.

نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت بوده، این است که همه تعریف‌های موج مایکروویو (Microwave)، شامل باند فرکانسی (3 GHz∼۳۰ GHz) یعنی باند SHF می‌شوند.

رادیویی و مایکروویو

خدمات شرکت پویش گران تابش ویستا مربوط به پرتو رادیویی و مایکروویو

  1. اندازه گيري شدت پرتوهاي رادیویی و مایکروویو در محيط كار و مناطق مسكوني
  2. اندازه گيري و ارزيابي آهنگ جذب ويژه (SAR) در ابزارها و وسايل توليد امواج مذکور
  3. آموزش كار با دستگاه هاي اندازه گيري پرتوهاي غير يونساز
  4. آموزش و مشاوره حفاظت در برابر پرتو های مذکور 
  5. تعمير تخصصي فرهاي مایكروويو
  6. اندازه گيري ميدان هاي نشتي اطراف فرهاي مایكروويو بعد از تعمير آنها
  7. تعيين كميت هاي پايه مجاز براي كارگران و كاركنان دستگاههاي توليد پرتوهاي مذکور
رادیویی و مایکروویو