مقدمه‌ای بر امواج فروسرخ (مادون قرمز)


امواج یا تابش‌های مادون قرمز (فروسرخ) یا به اختصار IR، ماهیتی الکترومغناطیسی داشته که بین دو ناحیه امواج رادیویی فرکانس بالا (مایکروویو) و ناحیه مرئی قرار گرفته‌اند.

با توجه به طیف الکترومغناطیسی، بدیهی است که طول موج امواج فروسرخ (ّIR) از ناحیه مرئی بیشتر است و در نتیجه ساختار چشم انسان قادر به تشخیص یا دیدن این امواج نیست.

در علم فوتونیک، به مجموعه ۳ ناحیه مادون قرمز (Infrared)، ناحیه مرئی (Visible) و فرابنفش (Ultraviolet)، ناحیه اپتیکی می‌گویند.

از آنجایی که واژه اپتیک (Optic) را غالباً نور معنی می‌کنند، به امواج یا تابش مادون قرمز (IR)، نور مادون قرمز نیز می‌گویند.

طول موج ناحیه این پرتو از حدود ۱ میلی‌متر در فرکانس ۳۰۰ گیگاهرتز شروع و تا لبه طول موج قرمز ناحیه مرئی در فرکانس ۴۳۰ تراهرتز گسترش می‌یابد.

توجه داشته باشید که تعیین دقیق مرز بین ناحیه‌های طیف الکترومغناطیسی در اکثر مراجع با یکدیگر متفاوت است.

به طور مثال برخی مراجع امواج میلی‌متری و تراهرتز را به دلیل کاربرد‌هایی خاص، علی‌رغم محدوده طول موجی بسیار کم در طیف الکترومغناطیسی، خود ناحیه‌ای جداگانه به حساب می‌آورند.

فروسرخ

خدمات شرکت پویش گران تابش ویستا مربوط به پرتو فروسرخ

 1. آموزش كار با انواع دستگاههاي راديومتر
 2. آموزش روشهاي حفاظت در برابر پرتو فروسرخ و آگاهی لازم به کارگران
 3. تعيين فاصله ايمن از منبع پرتوهاي فروسرخ
 4. اندازه گيري و گزارش كتبي مقدار خروجي دستگاههاي داراي فروسرخ
 5. تهيه وسايل حفاظت فردي
 6. برگزاري كارگاههاي آموزشي گروهي در محل كار
 7. تعيين مقادیر مجاز تماس(زمان مجاز پرتوگيري) شغلی و عمومي و موقعيت تماس طبق استاندارد بين المللي
 8. جداکردن منبع  تابش و محصور سازی
 9. تعيين نوع حفاظ مورد استفاده در محيط كار مشخص (تابشی، جاذب، شفاف و قابل انعطاف و…. )
 10. تعيين جنس و سطح حفاظهای تابش مادون قرمز
 11. آموزش، اندازه گیری و ارزیابی حفاظتی پرتو های فروسرخ
فروسرخ