1. اندازه گیری گاز رادون داخل ساختمان های مختلف، معادن و مراکز صنعتی در نقاط مختلف کشور با ارائه گواهی معتبر
  2. ارائه روشهای کاهش دهنده غلظت گاز رادون در منازل مسکونی، اداری و صنعتی
  3. شناسایی و بازرسی مسیر‌ها و شکاف‌های ورود گاز رادون
  4. اندازه گیری گاز تورون (بعنوان معیاری از وجود گاز رادون)
  5. مشاوره جهت کاهش سطح رادون در یک ساختمان قبل، حین و بعد از ساخت بنا
  6. مشاوره و آموزش حفاظت پرتوی در کاهش پرتوگیری کارگران معادن
  7. بررسی و اندازه گیری رادون محیط قبل از بهره برداری از معدن
  8. استفاده از غشاهای پلاستیکی در زیر فونداسیون به هنگام احداث ساختمان
  9. اصلاح و بهبود سیستم تهویه محیط‌های بسته
  10. آنالیز رادیواکتیوی مصالح ساختمانی قبل از استفاده