1. تامین وسایل حفاظتی لازم مراکز صنعتی و پزشکی (روپوش سربی ،جلیقه و دامن سربی و محافظ تیروئید، عینک و دستکش سربی)
  2. مشاوره در کلیه موارد مرتبط با اندازه گیری و ایمنی پرتوی
  3. طراحی و آماده سازی بخش های تصویربرداری (سربکوبی، درب سربی، پارتیشن و پاراوان سربی، شیشه سربی)
  4. تهیه انواع آجرهای سربی برای مراکز پزشکی هسته ای
  5. ساخت درب های سربی تخصصی ، درب سربی اتوماتیک و ریلی
  6. ساخت کابین و اتاقکهای سربی رادیوگرافی (پزشکی و صنعتی)
  7. ساخت کلیه قابهای سربی و فریمهای مخصوص شیشه سربی
  8. استاندارد سازی اتاقهای سربی و نشتی اشعه (دوزیمتری)
  9. دوزیمتری اتاقهای رادیولوژی